Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliklere İlişkin Basın Duyurusu – 28/06/2014, (2014-48)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014-48

28 Haziran 2014

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BASIN DUYURUSU

Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin faaliyetleri ve gözetimi hakkında Bankamız tarafından hazırlanan yönetmelikler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” 27/6/2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6493 sayılı Kanun uyarınca, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin sorunsuz ve kesintisiz işlemesini teminen sistemlerin faaliyetlerine ve gözetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere gerekli düzenlemelerin yapılması hususlarında Bankamız yetkilendirilmiştir.
 Bu çerçevede hazırlanan “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik” 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İletişim: Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz. İrtibat Tel No: 312 507 5656
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliklere İlişkin Basın Duyurusu – 28/06/2014, (2014-48)