Bazı Basın Yayın Kuruluşlarında Yer Alan Gerçek Dışı Yayınlara İlişkin Basın Duyurusu - 11/07/2014, (2014-51)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014 - 51

11 Temmuz 2014

BAZI BASIN YAYIN KURULUŞLARINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI YAYINLARA İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Bazı basın yayın kuruluşlarında Bankamız ve yöneticileri ile ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı ifadelerin farklı tarihlerde yer aldığı gözlenmektedir.

Asılsız ve tamamen hayal ürünü değerlendirmelere dayanan bu tür ifadeler, 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 68 inci maddesi ile kanuni güvence altına alınan  “Bankanın itibarı ve manevi şahsiyeti” hakkında olumsuz bir durum oluşturabilecektir. Bankamızın kurumsal saygınlığının zedelenmesine sebep olabilecek söz konusu ifadeler basın özgürlüğü ile bağdaştırılamaz.

Basın ve yayın organlarının, Anayasa ve Basın Kanununa dayanan özgürlüğünü, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama hakları çerçevesinde kullanırken, kişi ve kurumların haklarına zarar vermeyecek şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Aksi yönde tutumların basına olan güven ve inandırıcılığı zedeleyeceği açıktır.

Basın yayın kuruluşları, sosyal medya ve internet ortamında yapılan yayınlar ile özel radyo ve televizyonlarda yapılan yayınlarda söz konusu hukuki gerekliliklerin göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Bazı Basın Yayın Kuruluşlarında Yer Alan Gerçek Dışı Yayınlara İlişkin Basın Duyurusu - 11/07/2014, (2014-51)