Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu’nun Altıncı Toplantısı - 01/10/2014, (2014-67)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014-67

1 Ekim 2014

Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu’nun Altıncı Toplantısı

Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesel Danışma Grubu’nun (BDG) altıncı toplantısı bugün Ürdün Merkez Bankası’nın ev sahipliğinde Ölüdeniz’de gerçekleşmiştir.

Toplantıda, ODKA-BDG üyelerine finansal kuruluşların dayanıklı hale getirilmesi, “batmasına izin verilemeyecek kadar büyük” sorununun giderilmesi ile gölge bankacılığın ve türev piyasaların daha güvenli hale getirilmesi başlıklı dört temel finansal reform alanındaki ilerlemeler ve FSB’nin çalışma planı hakkında bilgi sunulmuştur. “Batmasına izin verilemeyecek kadar büyük” sorununun giderilmesi kapsamında, üyeler finansal alt yapı kuruluşlarının kurtarılması ve çözümlenmesi konusunun özellikle ODKA bölgesindeki uygulama zorluklarını tartışmıştır. Ayrıca, tartışmalar ODKA bölgesi perspektifinde çözümleme faaliyetleri için sınır ötesi işbirliği ve bilgi paylaşımı konularına da odaklanmıştır.

Üyeler, küresel makroekonomik ve makrofinansal gelişmeleri ve bu gelişmelerin küresel finansal sistemde ve bölgedeki kırılganlıklar kapsamında ODKA bölgesinin finansal istikrarına olası etkilerini tartışmıştır.  Ayrıca, üyeler kredi derecelendirme kuruluşlarına bağımlılığın azaltılması konusundaki tecrübelerini ve planlarını paylaşıp görüş alışverişinde bulunmuştur. Finansal kuruluşların risk yönetişim uygulamalarının artırılmasında denetim otoritelerinin rolü tartışılan diğer konulardan biri olmuştur. Toplantıda son olarak üyeler, reformların uzun dönemli yatırımların finansmanına etkileri ve uzun dönemli yatırımların teşvik edilmesi için banka-dışı, sermaye piyasalarına dayalı alternatif finansman mekanizmalarının geliştirilmesi konusu üzerinde durmuştur.

ODKA-BDG’nin eş başkanlığını yürüten TCMB Başkanı Sn. Erdem Başçı ve Lübnan Merkez Bankası Başkanı Sn. Riad Salame, toplantıdaki bu tartışmaları önümüzdeki FSB Genel Kurul Toplantısında aktaracaktır. Grubun hâlihazırdaki üyeleri Cezayir, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinden merkez bankaları ve denetim otoriteleridir. ODKA-BDG üyelerinin listesine şu linkten ulaşılabilir:

http://www.financialstabilityboard.org/about/rcgmena.pdf.

 

Editörler için not:

FSB Tüzüğüne göre FSB “üyeleriyle ve özel sektör ve üye olmayan ülke otoriteleri de dâhil olmak üzere diğer paydaşlarla kapsamlı görüş alışverişinde bulunmalıdır. Bu süreç, FSB Bölgesel Danışma Grupları ile görüş alışverişinde bulunmayı ve bu gruplarda yer almayan ülkeler ile iletişime geçmeyi de kapsar” [1].

Haziran 2010’daki Toronto Zirvesinde G20 Liderleri, FSB’den “faaliyetlerini, finansal sistemimizin küresel niteliğini yansıtması açısından, G-20 üyeleri ile sınırlandırmayarak genişletmesini ve bunu kurumsal hale getirmesini” istemişlerdir [2].

Bu istek üzerine 2011 yılında, finansal sistemi etkileyen kırılganlıklar ve finansal istikrarı destekleyen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere FSB üyesi olan ve olmayan ülke otoritelerini bir araya getirmek amacıyla FSB çatısı altında altı adet bölgesel danışma grubu[3] kurulmuştur.

FSB, finans alanındaki ulusal otoritelerin ve uluslararası standart belirleyici kuruluşların çalışmalarının uluslararası düzeyde eşgüdümünü sağlamak ve gözetim, denetim ve diğer alanlardaki finansal sektör politikalarının etkin şekilde uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur. FSB, 24 ülkenin finansal istikrardan sorumlu ulusal otoritelerini, uluslararası finansal kuruluşları, sektörel denetim ve düzenleme gruplarını ve merkez bankası uzmanlarından oluşan komitelerini bir araya getirmektedir. Altı adet bölgesel grubu sayesinde FSB, küresel finansal politika girişimlerini daha kapsayıcı bir şekilde ilerletmektedir.

FSB’nin başkanlığını halen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney yürütmektedir. FSB Sekretaryası çalışmalarını, Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) ev sahipliğinde İsviçre’nin Basel kentinde sürdürmektedir.

FSB hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen FSB genel ağ sitesini (www.financialstabilityboard.org) ziyaret ediniz.

Notlar:

[1] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120809.pdf;

[2] https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/Toronto_Declaration_eng.pdf

[3] FSB Bölgesel Danışma Grubu oluşturulan bölgeler şunlardır: Amerika, Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, ve Sahra-altı Afrika.

İletişim:

Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz. 
İrtibat Tel No: 312 507 5656

 

Finansal İstikrar Kurulu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu’nun Altıncı Toplantısı - 01/10/2014, (2014-67)