Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Altıncı El Kitabı’na Göre Yayımlanmaya Başlamıştır - 13/11/2014, (2014-76)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2014-76

13 Kasım 2014

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Altıncı El Kitabı'na Göre Yayımlanmaya Başlamıştır.

Ödemeler dengesi istatistikleri, Eylül 2014 dönemine ait verilerden itibaren Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı (Altıncı El Kitabı)’nın yeni tanım ve standartlarına göre yayımlanmaya başlamıştır. Bu çerçevede, ödemeler dengesi istatistikleri geriye dönük olarak Altıncı El Kitabı formatında güncellenmiş; “Analitik Sunum” için 1975 yılından, “Ayrıntılı Sunum” için ise 1984 yılından başlamak üzere veri sağlanmıştır.

Kullanıcıların sunum farklılıklarını daha iyi görebilmesi amacıyla, Beşinci El Kitabı formatındaki ödemeler dengesi istatistikleri ile Altıncı El Kitabı formatındaki ödemeler dengesi istatistikleri, Mart 2015 dönemi verilerine kadar birlikte yayımlanacaktır. 

Yapılan değişikliklere yönelik detaylı bilgilere www.tcmb.gov.tr adresinde “İstatistikler/Ödemeler Dengesi ve İlgili İstatistikler/Ödemeler Dengesi İstatistikleri” altında yer alan “Ödemeler Dengesi İstatistiklerine İlişkin Yöntemsel Açıklama”  başlıklı not ile kamuoyuna önceden bilgi vermek amacıyla 14 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan “Türkiye’nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı’na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama” başlıklı nottan ulaşılabilir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim: 
Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz.  
İrtibat Tel No: 312 507 56 56

 

 

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Altıncı El Kitabı’na Göre Yayımlanmaya Başlamıştır - 13/11/2014, (2014-76)