İhracat Reeskont Kredilerinin Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 23/01/2015, (2015-04)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2015-04

23 Ocak 2015

İhracat Reeskont Kredilerinin Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ihracat reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

2014 yılında 13 milyar ABD doları olarak gerçekleşen ihracat reeskont kredisi yoluyla TCMB rezervlerine sağlanan katkının getirilen yeni imkanlarla 2015 yılında 15 milyar ABD dolarının üzerinde olması beklenmektedir. 

1.    İhracatın yanı sıra döviz kazandırıcı hizmetlerden turizm hizmetleri, sağlık hizmetleri, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, taşımacılık hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri de reeskont kredisi kapsamına alınmıştır.
2.    Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ve ticari bankalar döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için reeskont kredisi kullandırımına aracılık edebilecektir. 
3.    Ticari bankalara sevk sonrası ihracat reeskont kredisine ilave olarak sevk öncesi ihracatın finansmanı için de reeskont kredisi kullandırma imkânı getirilmiştir.
4.    Faktoring firmalarına temlik edilen sevk sonrası ihracat alacaklarına ilave olarak döviz kazandırıcı hizmet ve sevk öncesi ihracat alacaklarına da bankalar aracılığıyla reeskont kredisi kullandırılması imkanı getirilmiştir.
5.    Reeskont kredisi limiti 15 milyar ABD dolarından 17 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Bu tutarın 15 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank’a, 2 milyar ABD dolarlık bölümü ise  ticari bankalara tahsis edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim: 

Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz.  
İrtibat Tel No: 312 507 5656

İhracat Reeskont Kredilerinin Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Basın Duyurusu - 23/01/2015, (2015-04)