Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri Güncellenmiştir - 06/04/2015, (2015-25)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2015-25

6 Nisan 2015

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri Güncellenmiştir

2010 yılı Temmuz ayından itibaren yayımlanmakta olan (2003=100) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endekslerinin hesaplanmasında, 2006-2008 dönemi dış ticaret verileri esas alınarak bulunan ülke ağırlıkları kullanılmaktaydı. Ancak, söz konusu döneme kıyasla hem dış ticaret hacminin artış göstermesi, hem de ticaret ortaklarımızın çeşitlenmesi yeni bir çalışmayı gerekli kılmıştır. 

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr)İstatistikler / Döviz Kurları / Reel Efektif Döviz Kuru alt başlığında yayımlanan ve EVDS veri tabanından zaman serisi olarak erişim sağlanan Reel Efektif Döviz Kuru endeksleri güncellenmiştir. 

Bu kapsamda:  

  • Eski serilerde reel efektif döviz kuru endekslerinin ağırlık hesaplamasında 2006-2008 dönemine ilişkin ticaret akımları tüm endeks için kullanılırken, yeni endekslerde uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan yönteme paralel olarak üçer yıllık dış ticaret verileri (2003-2005 dönemi, 2006-2008 dönemi ve 2009-2011 dönemi) kullanılmıştır. Her bir dönem için hesaplanan ülke ağırlıkları kullanılarak oluşturulan endeksler, zincir endeks yöntemi ile birleştirilmiştir. 
  • Eski endeks ağırlıklarının oluşturulmasında TÜFE bazlı endekste 36 adet ülke, ÜFE bazlı endekste 31 ülke kapsanmakta iken yeni endekslerde ülke sayısı TÜFE bazlı endeks için 45’e, ÜFE bazlı endeks için ise 38’e çıkarılmıştır.
  • Ayrıca, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)’den veri sağlanamaması nedeniyle 2012 ilk çeyreğinden sonra güncellenemeyen Birim İş Gücü Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, bu çalışma ile, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan 18 ülkeye ait birim iş gücü verileri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. 

Uygulanan yöntem ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İletişim: 

Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz.  
İrtibat Tel No: 312 507 5656

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri Güncellenmiştir - 06/04/2015, (2015-25)