İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu - 16/06/2016, (2016-27)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2016-27

16 Haziran 2016

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİLERİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans Yönetmeliği yeniden düzenlenerek; İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı ile belirlenecek olan yeni pazarlara yapılan ihracat ile yüksek teknolojili sanayi ürünleri ihracatının ve turizm ile diğer döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında reeskonta kabul edilecek senetlerin azami vadesi 240 günden 360 güne çıkarılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

İletişim:

Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz. 
İrtibat Tel No: 0 (312) 507 56 56

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu - 16/06/2016, (2016-27)