İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu - 24/11/2016, (2016-61)

Paylaş
Yazdır

Sayı: 2016-61

24 Kasım 2016

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu

31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri için;

  • Azami 31 Mart 2017 tarihine kadar vade uzatılabilmesine,
  • Vade uzatımı imkânının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve bu işlemlerde geri ödeme tarihindeki Bankamız döviz alış kurunun kullanılmasına

olanak tanınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

İletişim:

Ayrıntılı bilgi için Basın Sözcüsü Yücel Yazar ile irtibata geçebilirsiniz. 
İrtibat Tel No: 312 507 56 56

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu - 24/11/2016, (2016-61)