Başkan Erdem Başçı’nın TCMB Başkanlığı Görev Devir - Teslim Toplantısı’nda Yaptığı Konuşma (Ankara, 19/04/2016)

Paylaş
Yazdır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun değerli Başkanı, değerli Hazine Müsteşarımız, Sermaye Piyasası Kurulunun değerli Başkanı, değerli Merkez Bankalılar, basınımızın değerli mensupları; hepiniz bu devir-teslim toplantısına hoş geldiniz.

Merkez Bankası’nda son 5 yılı Başkanlık makamı olmak üzere 12 yılı aşkın bir süre boyunca görev yaptım. Bugün 5 yıllık Başkanlık görev süremi tamamlayıp bu önemli görevi gönül rahatlığıyla yeni Başkanımız Sayın Murat Çetinkaya’ya devrediyorum.

Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum, çünkü Merkez Bankası tarihinde devir-teslim toplantısıyla bu işi başlatıp daha sonra devir-teslimle devreden ilk Başkan olduğumu tahmin ediyorum, bu da bana büyük bir mutluluk veriyor.

Son 12 yıl boyunca karşılaştığım sıradışı zorluklarla birlikte sıradışı güzellikte gelişmeler de oldu. Örneğin, enflasyonun 35 yıllık bir aradan sonra kalıcı bir şekilde tek haneli seviyelere indirilmesi bu dönemde gerçekleşti. Enflasyondaki düşüşün doğal bir sonucu olarak paramızdan 6 sıfırın atılması bu 12 yıllık dönemde gerçekleşti. Türk Liramız simgesine bu dönemde kavuştu, vatandaşlarımız tarafından benimsendi ve yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.

Yine beni çok mutlu eden bir gelişme, Türkiye’nin G20 Başkanlığı bu dönemde, yani geçtiğimiz sene başarıyla sonuçlandı. 2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz, ülkemizi kısa bir süre boyunca ve sınırlı düzeyde etkiledi. Önümüzdeki dönemde yeni Başkanımız Sayın Çetinkaya’nın başkanlığında enflasyonun düşük tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşmesi mümkün hale geldi.

Bunun nedenlerini şu şekilde özetleyebiliriz: Küresel krizden çıkış döneminde cari işlemler açığımız 75 milyar ABD dolarına kadar yükselerek gayrisafi hasılaya oranla çift haneli seviyelere yaklaşmıştı. Son dört yılda alınan tedbirlerin de katkısıyla cari açık 30,5 milyar ABD dolarına ve gayrisafi yurt içi hasılaya oranla yüzde 4,5 civarına kadar düştü.

Enflasyonun düşürülmesi önündeki diğer engel gıda enflasyonu idi. Gıda enflasyonu da uzun süre çift haneli seviyelerde seyrettikten sonra bugün itibarıyla alınan tedbirlerle tek haneli seviyelere geriledi. Enflasyon ise, alınan tedbirler sonucunda en son veri itibarıyla yüzde 7,5’e kadar geriledi. Kısa vadede enflasyondaki düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

 

Bütün bunların bir sonucu olarak bir yandan iç ve dış dengelenme sürerken, ekonomimiz son 6 yılda kesintisiz bir şekilde büyümeye devam etti. Bu başarılı sonuçlar bir takım çalışmasının, bir kolektif çabanın ürünüdür. Öncelikle bana ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yönetimindeki diğer çalışma arkadaşlarımıza bu önemli görevleri tevcih eden sayın bakanlarımıza, sayın başbakanlarımıza ve sayın cumhurbaşkanlarımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.

Bunun yanı sıra, özel sektörün sağlıklı finansman yapısına değerli ve etkili katkıları nedeniyle Finansal İstikrar Komitesi üyesi kurumlarımıza, özellikle BDDK’ya, SPK’ya, TMSF’ye ve Hazine Müsteşarlığımıza;

Kamu sektörünün sağlıklı finansmanına değerli ve etkili katkıları nedeniyle Hazine Müsteşarlığımıza, Maliye Bakanlığımıza ve Kalkınma Bakanlığımıza;

Gıda enflasyonuyla ilgili teşhis ve tedavi önerileri nedeniyle Gıda Komitesi üyesi kurumlara;

Alınmakta olan yapısal ve konjonktürel tedbirler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına özellikle teşekkür etmek isterim.

Değerli konuklar;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda ise araştırmacılarımızdan Başekonomistimize, uzman yardımcılarımızdan Başkan yardımcılarımıza, memurlarımızdan şube müdürlerimize, şube müdürlerimizden genel müdürlerimize, Denetleme Kurulu üyelerimizden Banka Meclisi üyelerimize kadar Merkez Bankası’ndaki tüm çalışma arkadaşlarıma görev bilinçleri, titizlikleri ve özverileri nedeniyle teşekkür ederim. Burada saymadığım onlarca unvan grubundaki çalışanlarımız da var, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Süreklilik ve değişim başarının ardında yatan iki temel unsurdur. Kurumsallaşmak sürekliliği sağlar, süreklilik ise öngörülebilirliği sağlayarak belirsizliği azaltır ve bu yolla istikrarı ve güveni arttırır. Aşama kaydetme için, ilerleme sağlamak için ve yeni şartlara uyum sağlamak için ise değişim şarttır. Süreklilik ve değişim dengesini doğru kurabilen kurumsal yapılar sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilmektedir. Son 15 yılda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunun güzel bir örneğini oluşturmuştur. Süreklilik ve değişimi bir bayrak yarışı olarak gözümüzde canlandırabiliriz. Bayrak yarışında hem süreklilik hem de değişim vardır. Sayın Başkanımız Murat Çetinkaya Başkan Yardımcılığı döneminde bankamızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi yönünde önemli katkılar yaptı. Ayrıca, 18 Ağustos 2015 tarihinde yayımladığımız yol haritasının tasarımında ve uygulamasında diğer başkan yardımcılarımızla birlikte çok önemli katkılarda bulundu. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Sayın Başkanımız Çetinkaya’nın liderliğinde ekonomimizin 2023 hedeflerine önemli ölçüde yaklaşacağına inancım tamdır.

Kendilerine kolaylıklar ve başarılar diliyor ve bu değerli bayrağı gönül rahatlığıyla teslim ediyorum.

En içten saygılarımla.

Başkan Erdem Başçı’nın TCMB Başkanlığı Görev Devir - Teslim Toplantısı’nda Yaptığı Konuşma (Ankara, 19/04/2016)