Başkan Murat Çetinkaya’nın TCMB Başkanlığı Görev Devir - Teslim Toplantısı’nda Yaptığı Konuşma (Ankara, 19/04/2016)

Paylaş
Yazdır

Sayın Başkanım, değerli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım; Başkanımızın 5 yıllık görev süresinin bu son günü de yoğun bir çalışma temposuyla geçti ve şimdi devir-teslim programı için bu salondayız.

Ben bugünkü mesaimizin bile tek başına Merkez Bankası’nın kurumsal kültürünü, iş yapma tarzını ve süreklilik anlayışını gösterdiğini düşünüyorum. Başkanım, değindiğiniz kurumsallaşma ve süreklilik önümüzdeki dönem için hepimiz açısından güven verici bir unsurdur. Benim açımdan ise devraldığım sorumluluğun boyutunu gösterir niteliktedir.

Sayın Başkanım,

Beş yıllık görev sürenizin dört yılında sizinle birlikte çalışma fırsatı buldum. Bunun benim adıma çok değerli bir deneyim olduğunu ifade etmek isterim.

Görev yaptığımız dönem merkez bankaları açısından belki de son yüz yılın en sıra dışı dönemlerinden biriydi. Küresel ölçekte risklerin yeniden tanımlandığı, yeni ve farklı çözümlere ihtiyaç duyulduğu bir dönem yaşadık. Hayata geçirdiğimiz dinamik yaklaşım küresel risklerden kaynaklanan fırtınalı sularda gemiyi güvenli limanlara doğru getirme konusunda oldukça değerli katkılar yaptı.

Yeni araçların ülkemize özgü bir bakışla tasarlanıp uygulamaya geçirilmesine çalışırken, ihtiyatı da elden bırakmadık. Bir merkez bankasının araç setini genişletirken, bir yandan da ihtiyatlı olabilmesinin mümkün olduğunu gösterdik. Özellikle kullanmış olduğumuz makro ihtiyati araçlar dünyada genel kabul gördü.

Birlikte çalıştığımız dönemi şekillendiren önemli unsurlardan bir diğeri, ortak aklı geliştirmeye yönelik çabalar olmuştur. Sorunların çözümüne yönelik disiplinli yaklaşımınız başkanlık döneminizi tanımlayan faktörlerden biridir.

Ortak akla özellikle vurgu yapmak isterim. Bankamız karar alma süreçlerinde farklı düşüncelerin ve politika önerilerinin ortak bir amaç etrafında koordine edilmesi, bundan sonraki dönemin de temel yapı taşlarından biri olacaktır.

Merkez bankalarının varoluş sebebi, bilindiği üzere, ekonomik istikrarı desteklemektir. Bu yolda en etkili araç itibardır. İtibarın en önemli bileşenleri ise teknik kapasite ve kaliteli iletişimdir. Küresel ve yerel dinamiklerin yetkin bir şekilde analiz edilmesi, politika tercihlerinin aynı yetkinlikle oluşturulması ve tüm bunların paydaşlarla iletişiminin yapılması önemlidir. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak önümüzdeki dönemde paydaşlarla iletişimin daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atmamızın önemli faydalar sağlayacağı kanaatindeyim. Bankamız politikalarının her zaman çalıştığımız gibi anlaşılır olması ve kullandığımız politika araçlarının etkinliği daha da artırabilmek önceliklerimiz arasında yer alacaktır.

Önümüzdeki dönemde de şeffaf ve öngörülebilir politikalarla fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması hedefine ulaşma azminde olacağız. Makroekonomik dengeleri ve para politikasıyla etkileşimlerini de gözeten bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde tutulmasını amaçlarken, finansal istikrarı gözetmeye de devam edeceğiz.

Tüm bu hedeflere ulaşmak için ortak çabanın gerekliliğine inanarak ilgili kurumlarla işbirliği konusunda önümüzdeki dönemde de başarılı örnekler sergileyeceğimize inanıyorum. Bu politikalar ekonomik istikrarı pekiştirme ve ödünleşimleri azaltma konusunda elimizi güçlendiren ana faktörler olacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de hem günün şartlarını, hem de geleceğe dair beklentileri dikkate alarak politikalarını dinamik bir şekilde belirlemeye devam edecek; bu doğrultuda sürekli gelişim ve kendini yenileme çabası içinde olacaktır. Merkez Bankasının sahip olduğu kurumsal kimliğin daha da güçlendirilmesi, teknik yetkinliğinin ve iletişim kapasitesinin arttırılması öncelikli hedeflerimizdendir.

Sayın Başkanım,

Konuşmama burada son verirken, bugüne kadar Merkez Bankasına yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı tüm çalışanlarımız, şahsım ve Bankamız adına size tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışma hayatınızın yeni döneminde üstün başarılar diliyorum.

Yolunuz daima açık olsun.

Saygılarımla.

 

Başkan Murat Çetinkaya’nın TCMB Başkanlığı Görev Devir - Teslim Toplantısı’nda Yaptığı Konuşma (Ankara, 19/04/2016)