Enflasyon Raporu 2018-III (31 Temmuz 2018)

Paylaş
Yazdır

Kapak ve İçindekiler

1. Genel Değerlendirme

Temmuz ayındaki PPK toplantısında iç talep koşullarındaki yavaşlama ile para politikasının gecikmeli etkilerinin izlenme gereği dikkate alınarak politika faizi değiştirilmemiş, bununla birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmesinden ötürü sıkı para politikasının uzun bir müddet korunması gerekebileceği değerlendirmesinde bulunulmuştur.

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler

Yılın ilk yarısına ilişkin veriler, küresel büyümenin istikrar kazandığını ve gücünü korumaya devam ettiğini göstermekle birlikte önümüzdeki döneme ilişkin aşağı yönlü riskler daha belirgindir. Küresel ekonomi politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikler, küresel dış ticareti daraltıcı politikalar ve jeopolitik riskler küresel ekonominin büyüme potansiyelini sınırlamaya devam etmektedir.

3. Enflasyon Gelişmeleri

Tüketici enflasyonu 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 5,16 puan artarak yüzde 15,39 olmuştur. Bu gelişmede birikimli döviz kuru etkileri öne çıkarken, enflasyondaki yükseliş alt gruplar geneline yayılmıştır. Çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir bozulma izlenmiş; yayılım endekslerine göre ekonomik birimlerin fiyat artırma eğilimi oldukça güçlenmiştir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

4. Arz ve Talep Gelişmeleri

İktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğinde Nisan Enflasyon Raporunda öngörülenden bir miktar daha kuvvetli olmak üzere güçlü seyrini korumuştur. İlk çeyrekte dönemlik büyümenin sürükleyicisi özel tüketim başta olmak üzere yurt içi talep olmuştur. 2018 yılı ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler iktisadi faaliyetin dengelenme sürecine girdiğine ve ana eğilimine yakınsamaya başladığına işaret etmektedir.

5 . Finansal Koşullar ve Para Politikası

2018 yılının ikinci çeyreğinde, gelişmiş ülke para politikalarında normalleşme süreci belirginleşirken uluslararası ticarete ilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesinin etkisiyle küresel finansal piyasalarda oynaklıklar artmış, gelişmekte olan ülkelerin risk primleri yükselirken para birimleri de değer kaybetmiştir. Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları da bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir.

6. Kamu Maliyesi

2018 yılının ilk yarısı itibarıyla, vergi gelirlerinde gözlenen olumlu performansa karşın, faiz ve faiz dışı giderlerdeki artış ve vergi dışı gelirlerdeki artış hızının yavaşlaması sonucunda bütçe açığının geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir şekilde arttığı gözlenmektedir.

7. Orta Vadeli Öngörüler

Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Tahminler oluşturulurken para politikasındaki sıkı duruşun uzun bir süre korunacağı bir para politikası çerçevesi esas alınmıştır.

Kutular

İlgili Videolar

Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-III"ün Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Konuşmadan Notlar (Ankara, 31/07/2018)
Başkan Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu 2018-III konuşmasından notlar
Enflasyon Raporu 2018-III / Enflasyon Görünümü ve Tahminler
Enflasyon Raporu 2018-III'de yer alan enflasyon görünümü, tahminleri ve politika duruşuna ilişkin bilgiler
Enflasyon Raporu 2018-III Sunumu (Ankara, 31/07/2018)
Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-III"ün Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Sunum (Ankara, 31/07/2018)
Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı - Soru Cevap Bölümü (Ankara, 31/07/2018)
Enflasyon Raporu 2018-III Bilgilendirme Toplantısı - Soru Cevap Bölümü (Ankara, 31/07/2018)

İlgili İnfografikler

Enflasyon Raporu 2018-III, Varsayımlar, Tahminler ve Politika Duruşu
Enflasyon Raporu 2018-III'de yer alan 2018 yılı varsayımları, tahminler ve politika duruşuna ilişkin bilgiler. (31 Temmuz 2018)