Finansal Hesaplar Raporu 2022 - I. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

Özet
Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2022 yılı birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 2,4 puan gerileme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 35,4 trilyon TL, yükümlülükleri ise 39,2 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bu dönemde, hanehalkı borçlarının GSYİH’ye oranı %13 seviyesine gerilerken, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı ise %74 seviyesinde yatay seyretmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.
 

Kapak, Özet ve İçindekiler

I. Genel Degerlendirme

II. Kimden-Kime (Mevduat ve Krediler)

III. Hanehalkı

IV. Finansal Olmayan Kuruluşlar

V. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları