Finansal Hesaplar Raporu 2022- II. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

Özet
Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2022 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 7 puan iyileşme kaydedilmiştir.
Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 41,4 trilyon TL, yükümlülükleri ise 45,5 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı %68 seviyesine gerilerken, hanehalkının borçlarının GSYİH’ye oranı %13 seviyesinde yatay seyretmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

 

Kapak,Özet ve İçindekiler

I. Genel Değerlendirme

II. Kimden Kime (Mevduat ve Krediler)

III. Hanehalkı

IV. Finansal Olmayan Kuruluşlar

V. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları