Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

Paylaş
Yazdır
TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası; mevzuattan aldığı yetki doğrultusunda banknot ve kıymetli evrak üretme görevini ve banknot sahteciliğiyle mücadele kapsamındaki faaliyetleri, çalışan sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla;
 
 • Ürettiği banknotların estetik, dayanıklı, işlevsel ve güvenilir olmasını temin ederek TCMB Emisyon Genel Müdürlüğüne teslimatının istenilen zamanda ve miktarda gerçekleşmesini sağlamak,
   
 • Kıymetli evrakları, müşterilerimizin talep ettiği şartları karşılayacak şekilde üretmek ve teslim etmek,
   
 • Sahtecilikle mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlamak; sahte banknot ve kıymetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleriyle elde edilen verileri yeni ürünlerin güvenlik özelliklerinin tasarımında değerlendirmek,
   
 • Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak,
   
 • Sağlıklı, güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, 
   
 • Ürün ve faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltmak,
   
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek gerekli altyapı ve donanım yatırımlarını gerçekleştirmek,
   
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve Kurum içinde eğitim faaliyetlerini sürekli kılmak,
   
 • Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO 9001 Standardının şartlarına, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim SisteminiTS 18001 Standardının şartlarına, Çevre Yönetim Sistemini TS EN ISO 14001 Standardının şartlarına uygun şekilde işleterek çalışanların da katılımıyla sürekli iyileştirmek,
   
 • Ürettiği ürünlerin ve sunduğu hizmetlerin stratejik öneminin bilinciyle kalite performansını; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmanın kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunun bilinciyle iş sağlığı ve güvenliği ile çevre performansını sürekli geliştirmektir.

Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası Belgeleri