Sanat Koleksiyonu

Paylaş
Yazdır

 

Bugün Türkiye'de resmi kurum koleksiyonları arasında önemli bir yeri olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu, zenginliği, sahip olduğu eserlerin niteliği, çağdaş eser örnekleri ve yönelimleri açısından müzelerden sonra ilk sıralarda yer almaktadır. Banka kuruluşundan itibaren sanat eseri alımları gerçekleştirmektedir ve bugün bu sayede Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatının gelişimini belgeleyen, yeni sanatsal yaklaşımları ve açılımları yansıtan 903 eserden oluşan nitelikli bir sanat koleksiyonuna sahiptir.

 

Farklı temalar ve başlıklar altında; Türk Sanatının / Resminin gelişim ve kurumsallaşma sürecini, Cumhuriyet döneminin ilk temsilcilerinden 1950'lere, 1950'lerden günümüze kadar olan dönemi; figüratiften soyuta, soyuttan kavramsala, kavramsaldan yeni figür yorumlarına kadar günümüz çağdaş yaklaşımlarını ve güncel sanat gelişim dinamiklerini yansıtan örneklerin sergilendiği etkinlikler düzenlenmektedir.

Koleksiyonun önde gelen eserleri arasında; Türk resim sanatının izlenimci kuşağı sanatçılarından (1914/Çallı Kuşağı) İbrahim Çallı, Halil Paşa, Hikmet Onat, Ali Rıza Bayezit, İbrahim Safi’ye ait eserlerin yanı sıra; 1930-50 kuşağı sanatçılarından Mahmut Cûda, Hamit Görele, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla’ya ait kübist-fovist etkilerin izlendiği eserler ile, 1950 sonrası döneme ait sanatçılardan Avni Arbaş, Nejat Devrim, Selim Turan, Hakkı Anlı, Mübin Orhon, Yüksel Arslan, Zeki Faik İzer, Erol Akyavaş, Orhan Peker, Burhan Uygur’a ait eserler yer almaktadır. Bunların yanı sıra günümüz sanatçılarından Devrim Erbil, Ahmet Oran, Ergin İnan, Mithat Şen, Canan Tolon, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Kemal Önsoy, Turan Erol, Adnan Çoker, Komet, Alaettin Aksoy, Neş’e Erdok, Hale Tenger, Tomur Atagök, Ekrem Yalçındağ ve Tayfun Erdoğmuş’un eserlerinden örnekler bulunmaktadır. Koleksiyonumuzda ayrıca Alev Ebüzziya, Osman Dinç, Meriç Hızal, Koray Ariş, Selma Gürbüz, Hamiye Çolakoğlu, Ebru Döşekçi, Ferit Özşen’e ait heykeller ile geleneksel Türk sanatlarına ait örnekler yer almaktadır.