Akademik Etkinliklere Mali Destek

Paylaş
Yazdır

TCMB, AÇMDP kapsamında yurt içinde ve yurt dışında yerleşik üniversiteler ile ekonomi-finans alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı olmayan kurum ve kuruluşların düzenledikleri akademik etkinliklere mali destek sağlayabilmektedir.

Bu kapsamda;

1. Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik üniversiteler ile ekonomi-finans alanında faaliyet gösteren ve kâr amacı olmayan kurum ve kuruluşların, iktisat, maliye, muhasebe ve finans alanlarında, özellikle merkez bankacılığı, bankacılık, para ve kredi konularında düzenleyecekleri akademik etkinliklere TCMB tarafından AÇMDP kapsamında mali destek sağlanması öngörülmektedir.

2. Mali destek başvurusunda iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin listesine aşağıdaki “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” başlığı altından ulaşılabilir.

3. Talebin zamanında değerlendirilebilmesi için etkinlikle ilgili bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyasının, kapalı bir zarf içinde aşağıda belirtilen adrese, başvuruya konu etkinliğin başlangıç tarihinden en az 45 gün önce teslim edilecek şekilde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilmesi beklenmektedir. Belirtilen zamanda TCMB’ye iletilmeyen başvurular dikkate alınmaz.

4. Başvuru belgelerinin TCMB kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan TCMB sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı
Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10     06050-Ulus, Altındağ, Ankara
E-posta:

5. Bir kurumun/kuruluşun aynı etkinlikle ilgili birden fazla talebi dikkate alınmaz. Birden fazla başvuruda bulunulması durumunda, tarihi önce olan başvuru dikkate alınır.

6. Başvurular değerlendirildikten sonra başvuru sahipleri sonuç hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

7. Mali destek sağlanmasına karar verilen etkinliğin yetkilisi ile TCMB arasında, desteğin niteliğini ve koşullarını belirleyen hükümleri içeren bir protokol imzalanır. Söz konusu protokol hükümleri çerçevesinde, etkinlikle ilgili her türlü tanıtım dokümanında etkinliğin TCMB tarafından desteklendiğinin belirtilerek TCMB logosunun kullanılması ve etkinliğin tamamlanmasının ardından sonuç değerlendirme kesin raporunun hazırlanarak TCMB’ye sunulması gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Talep Mektubu: Mali destek talep başvurusunun işleme konulabilmesi için aşağıdaki belgelerin, kurum ve kuruluşu temsile yetkili yöneticinin imzası ile kaşesini taşıyan kurum antetli talep mektubu ekinde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile TCMB’ye gönderilmesi gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan TCMB sorumlu değildir.

2. Başvuru Formu: Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra "Devam" butonuna basılarak açılan sayfadaki bilgilerin kontrol edilmesi ve “Gönder” butonuna basılarak elektronik formun iletilmesi gerekmektedir. Başvurunuzun işleme konulabilmesi için formun “pdf olarak kaydet”e basılarak yazdırılması, imzalanması ve diğer belgelerle birlikte TCMB’ye posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Başvuru formunuz doğru bir şekilde sisteme ulaştığında, formda belirtilen adrese otomatik olarak bilgilendirme e-posta mesajı gönderilmektedir. Lütfen başvuru formunuzun pdf halini içeren bu e-posta mesajının tarafınıza ulaştığından emin olunuz. Mesaj ulaşmadığı durumlarda  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

3. Etkinliği Yönlendiren/Denetleyen Kurul Üyelerinin Listesi: Üyelerin ad, unvan ve bağlı bulundukları kurum/kurumların unvan ve adres bilgilerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

4. Destek İstenen Programın Ayrıntıları: Katılımcı sayısı, katılımcıların tebliğ sunanlar/izleyiciler ve yurt içinden/yurt dışından şeklindeki ayrımı, davetli katılımcılar ile sunulacak bildirilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve bildiri özetleri, oturumları içeren ayrıntılı etkinlik programı, genç araştırmacıların katılımının hangi yollarla ve ne kadar özendirilmesinin planlandığının belirtilmesi gerekmektedir.

5. Çalışma Takvimi: Çalışma basamaklarının, basamakların tamamlanma tarihlerinin ve her basamak için etkinlik bütçesinden ayrılması öngörülen miktarın - belirttiğiniz toplam bütçe harcamalarının çalışma takvimi ile uyum gösterecek biçimde - belirtilmesi gerekmektedir.

6. Başarı Ölçütleri: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda etkinliğin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceğine ilişkin noktaların ve bu ölçütlerin açık olarak önem sıralamasının belirtilmesi gerekmektedir.

7. Finansmanın Kapsamı: Katılım ücretlerinin, düzenleyicilerin kendi bütçe imkânlarının ve TCMB dışındaki mali destek sağlayan kuruluşların etkinlik bütçesinin ne kadarını sağlayacakları ve AÇMDP’den talep edilen mali destek dâhil olmak üzere toplam bütçe imkânının tablo formatında sunulması; toplam bütçe imkânının akademik ve sosyal etkinlikler arasında nasıl dağıtılacağı, etkinliğin akademik kısmına ayrılması öngörülen bütçenin, teknik teçhizat, çalışanların ücretleri, kırtasiye harcamaları ve diğer bütçe kalemleri arasındaki ayrıntılı dağılımını içeren gelir-gider tablosunun verilmesi gerekmektedir.

8. Etkinlik Programı: Düzenlenecek etkinliğe ait ayrıntılı programın gönderilmesi beklenmektedir.

9. İletişim: Etkinlik medyaya açık olursa iletişimin nasıl düzenleneceği ve bir medya bürosunun oluşturulup oluşturulmayacağı, Genel Ağ sitesi varsa hangi unsurlardan oluşacağı, konferanslar için program ve özetler kitapçığının ne şekilde yayımlanacağına ilişkin bilgi verilmesi beklenmektedir.

Sorularınız için: