Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Paylaş
Yazdır

BAŞVURU DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Talep Mektubu: Mali destek talep başvurusunun işleme konulabilmesi için aşağıdaki belgelerin, kurum ve kuruluşu temsile yetkili yöneticinin imzası ile kaşesini taşıyan kurum antetli talep mektubu ekinde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile TCMB’ye gönderilmesi gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan TCMB sorumlu değildir.

2. Başvuru Formu: Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra "Devam" butonuna basılarak açılan sayfadaki bilgilerin kontrol edilmesi ve “Gönder” butonuna basılarak elektronik formun iletilmesi gerekmektedir. Başvurunuzun işleme konulabilmesi için formun “pdf olarak kaydet”e basılarak yazdırılması, imzalanması ve diğer belgelerle birlikte TCMB’ye posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Not: Başvuru formunuz doğru bir şekilde sisteme ulaştığında, formda belirtilen adrese otomatik olarak bilgilendirme e-posta mesajı gönderilmektedir. Lütfen başvuru formunuzun pdf halini içeren bu e-posta mesajının tarafınıza ulaştığından emin olunuz. Mesaj ulaşmadığı durumlarda adresine e-posta gönderebilirsiniz.

3. Etkinliği Yönlendiren/Denetleyen Kurul Üyelerinin Listesi: Üyelerin ad, unvan ve bağlı bulundukları kurum/kurumların unvan ve adres bilgilerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

4. Destek İstenen Programın Ayrıntıları: Katılımcı sayısı, katılımcıların tebliğ sunanlar/izleyiciler ve yurt içinden/yurt dışından şeklindeki ayrımı, davetli katılımcılar ile sunulacak bildirilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ve bildiri özetleri, oturumları içeren ayrıntılı etkinlik programı, genç araştırmacıların katılımının hangi yollarla ve ne kadar özendirilmesinin planlandığının belirtilmesi gerekmektedir.

5. Çalışma Takvimi: Çalışma basamaklarının, basamakların tamamlanma tarihlerinin ve her basamak için etkinlik bütçesinden ayrılması öngörülen miktarın - belirttiğiniz toplam bütçe harcamalarının çalışma takvimi ile uyum gösterecek biçimde - belirtilmesi gerekmektedir.

6. Başarı Ölçütleri: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda etkinliğin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceğine ilişkin noktaların ve bu ölçütlerin açık olarak önem sıralamasının belirtilmesi gerekmektedir.

7. Finansmanın Kapsamı: Katılım ücretlerinin, düzenleyicilerin kendi bütçe imkânlarının ve TCMB dışındaki mali destek sağlayan kuruluşların etkinlik bütçesinin ne kadarını sağlayacakları ve AÇMDP’den talep edilen mali destek dâhil olmak üzere toplam bütçe imkânının tablo formatında sunulması; toplam bütçe imkânının akademik ve sosyal etkinlikler arasında nasıl dağıtılacağı, etkinliğin akademik kısmına ayrılması öngörülen bütçenin, teknik teçhizat, çalışanların ücretleri, kırtasiye harcamaları ve diğer bütçe kalemleri arasındaki ayrıntılı dağılımını içeren gelir-gider tablosunun verilmesi gerekmektedir.

8. Etkinlik Programı: Düzenlenecek etkinliğe ait ayrıntılı programın gönderilmesi beklenmektedir.

9. İletişim: Etkinlik medyaya açık olursa iletişimin nasıl düzenleneceği ve bir medya bürosunun oluşturulup oluşturulmayacağı, Genel Ağ sitesi varsa hangi unsurlardan oluşacağı, konferanslar için program ve özetler kitapçığının ne şekilde yayımlanacağına ilişkin bilgi verilmesi beklenmektedir.

 

Adres:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı
Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No: 10             06050-Ulus, Altındağ, Ankara
E-posta: