Genel Kurul

Paylaş
Yazdır

Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Genel Kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul, her yıl Banka Esas Mukavelesi ile tespit edilen vakitte toplanır. Genel Kurula Başkan (Guvernör) başkanlık eder. Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden kimse bir oya maliktir. Hisse senetleri nama yazılı olup Bankanın ilk kuruluşunda olduğu gibi dört sınıfa ayrılmıştır. (A) sınıfı hisse senetleri Hazineye aittir ve Banka sermayesinin yüzde 51'inden aşağı düşemez. (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan millî bankalara ayrılmıştır. (C) sınıfı hisse senetleri, millî bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere ayrılmıştır. (D) sınıfı hisse senetleri de yine Türk ticaret müesseslerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiştir.

Genel Kurul aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir:

a) Banka Meclisi tarafından verilen yıllık rapor ile Denetleme Kurulu raporunun tetkiki,

b) Bankanın bilanço, kâr ve zarar hesabının tetkiki ile karara bağlanması,

c) Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası,

d) Sermayenin artırılması,

e) Esas Mukavelede değişiklik yapılması,

f) Bankanın tasfiyesi hakkında karar verilmesi.

 

92. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2023)
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı 
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme

 

91. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2022)
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme 

 

90. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2021)
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme

 

89. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2020)
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme

 

88. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı
E-GKS Üzerinden Katılıma İlişkin Bilgilendirme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2019 ertelenen)

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

 

87. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
87. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2018)

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı


86. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2017)

 

85. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2016)

 

84. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 84. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
84. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2015)

 

83. Hesap Dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 83. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
83. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2014)

 

82. Hesap Dönemi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 82. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
82. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2013)

 

81. Hesap Dönemi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 81. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Duyuru
81. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı (2012)
Kurumsal Temsilci için Çağrı İlanı