Başkan

Paylaş
Yazdır

Dr. Fatih Karahan

BAŞKAN

 

Başkan (Guvernör), Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. Başkanın (Guvernör) yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır.

 

Görev, Temsil ve Yetki

Başkan, en yüksek icra amiri sıfatıyla Bankayı sevk ve idare eder, yurt içinde ve dışında temsil eder.

Başkan ilgili Kanun hükümlerinin ve Banka Meclisi tarafından alınacak kararların yürütülmesini sağlamak, ilgili Kanunla Bankaya verilen görevlerin ifası için uygun bulacağı tedbirleri almak ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Banka Meclisine tekliflerde bulunmak ile yetkilidir.