Denetleme Kurulu

Paylaş
Yazdır

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek dört üyeden oluşur. Bir Denetleme Kurulu üyesinin üyelikten ayrılması halinde, Denetleme Kurulunun diğer üyeleri, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine seçilme şartlarını taşıyan birisini seçerler. 
Üyelerin görev süreleri iki yıldır.

a) Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve hesaplarını denetler.

b) Başkanlık, Denetleme Kurulunun talep edeceği bütün malumat ve vesikaları vermekle yükümlüdür.

c) Denetleme Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalaalarını yazılı olarak Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Cumhurbaşkanlığına verir.

d) Kurul yıl sonunda muamele ve hesaplar hakkında hazırlayacağı raporu Genel Kurula arz eder.

Üyeler

Prof. Dr. Mehmet Babacan

Ramazan Güngör

Bekir Bayrakdar

Prof. Dr. Metin Toprak