Yönetim Komitesi

Paylaş
Yazdır

Yönetim Komitesi, Başkanın başkanlığı altında dört Başkan Yardımcısından oluşur. Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir süre için atanırlar. Başkan Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. Başkanın başkanlık edemediği hallerde, tayin edeceği Başkan Yardımcısı Yönetim Komitesine başkanlık eder.

Yönetim Komitesi,

a) Başkanca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak,

b) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak,

c) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak,

d) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,

e) Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak,

ile görevlidir.

Üyeler

Dr. Fatih Karahan (Başkan)

Dr. Osman Cevdet Akçay

Prof. Dr. Hatice Karahan