Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrası Kapsamında İzin Verilen Şirketler

Paylaş
Yazdır

6493 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan 1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin” (Yönetmelik) 19 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları kapsamında Bankamızdan izin alan ödeme hizmeti sağlayıcıları yurt dışında yerleşik tüzel kişilerle birlikte hizmet sunabilmektedir. Bu çerçevede Bankamızdan izin alan iş birlikleri aşağıda yer almaktadır.

  • Lidio Ödeme Hizmetleri A.Ş. & Global Collect Services B.V.
  • Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. & TransferGo Lithuania UAB
  • Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. & Wise Payments Ltd.