İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK)

Paylaş
Yazdır

Takasbank (https://www.takasbank.com.tr/tr); Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası nezdinde gerçekleşen işlemler ile çek takas faaliyetlerine ilişkin takas ve mutabakatın yapıldığı üç sistemi işletmektedir: Pay Piyasası Takas Sistemi, Borçlanma Araçları Piyasası Takas Sistemi ve Takasbank Çek Takas Sistemi.

Borsa İstanbul A.Ş. üyelerinin alım satım işlemlerinden doğan menkul kıymet teslim etme ve alma işlemleri, Takasbank aracılığı ile gerçekleşir. Aynı zamanda söz konusu üyelerin, alım satıma konu olan menkul kıymet karşılığındaki ödemeler taraflar arasında yine Takasbank aracılığıyla hesaben sonuçlandırılır. Ayrıca çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesi de Takasbank'ın işlettiği Çek Takas Sistemi ile gerçekleştirilir.

Takasbank'a, menkul kıymet mutabakat sistemi işleticisi ve ödeme sistemi işleticisi olarak faaliyet izinleri verilmiş ve söz konusu Kararlar sırasıyla, 19 Haziran 2015 tarih, 29391 sayılı ve 29 Haziran 2018 tarih, 30463 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmıştır.