Zorunlu Karşılıklar

Paylaş
Yazdır

Türk Lirası Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz/Nema Oranları

Yabancı Para Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz/Nema ve Komisyon Oranları

Zorunlu Karşılık Oranları

Zorunlu Karşılıklar Veri Seti

Zorunlu Karşılığa Tabi Kuruluşlarca Türk Lirası Cinsinden Tesis Edilmesi Gereken Ortalama Zorunlu Karşılık Tutarı

Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesapları

Bankalar, 19.10.2005 tarih, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile değişik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40-II maddesine istinaden çıkarılan 2005/1 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğe göre belirlenen yükümlülükleri için Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir.

Aşağıdaki tablolar, mevduat bankalarının, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri arasında yer alan ve söz konusu tebliğe ilişkin uygulama talimatları eki cetveller ile Merkez Bankası'na gönderdikleri Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları (DTH) bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Zorunlu karşılığa tabi mevduatlar; gerçek ve tüzel kişilerin mevduatı ile bankalararası mevduat (yurt içi bankalararası mevduat hariç) ve mevduat bankalarınca yurt dışı şubeleri adına Türkiye'den toplanan mevduatları içermektedir.

Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü İstiklal Cad. No:10 Ulus 06100 Altındağ - Ankara

E-posta:  

Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve DTH'ların Vadelerine Göre Dağılımı

Metaveri

Veri

 

Zorunlu Karşılığa Tabi DTH'ların Döviz Cinslerine Göre Dağılımı

Metaveri

Veri

Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları

Katılım Bankaları, 5411 sayılı Kanunla değişik 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 40-II maddesi gereğince, esas ve şartları 1.11.2005 tarih, 25983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Kanunu'na göre Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2005/1 Sayılı Tebliğle belirlenen yükümlülükleri için Merkez Bankası nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir.

Aşağıdaki tablo, Katılım Bankalarının, zorunlu karşılığa tabi yükümlülükleri arasında yer alan ve söz konusu tebliğe ilişkin uygulama talimatları eki cetvellere göre Merkez Bankası'na gönderdikleri katılma fonları bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Zorunlu karşılığa tabi katılma fonları; gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarını (yurtiçi bankaların hesapları hariç) ve katılım bankalarını yurtdışı şubeleri adına Türkiye'den topladıkları fonları içermektedir.

Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstatistik Genel Müdürlüğü İstiklal Cad. No:10 Ulus 06100 Altındağ - Ankara

E-posta:  

Zorunlu Karşılığa Tabi Katılım Fonları

Metaveri

Veri

Rezerv Opsiyon Mekanizması İçin Belirlenen Ortalama USD/TRY Kuru