Üye İşyerlerine Uygulanacak Azami Komisyon Oranları

Paylaş
Yazdır

Bankalar tarafından üye işyerlerine uygulanabilecek azami komisyon oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, bankaların 32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine uyguladıkları ağırlıklı ortalama faiz oranının ilan tarihi itibarıyla en güncel iki haftalık ağırlıklı ortalamasıdır.

Taksitli mal ve hizmet alımlarında azami komisyon oranı, taksitsiz işlemlerde geçerli olan azami komisyon oranına her bir taksit için bu oranın en fazla yüzde 50’si ilave edilerek uygulanır.

Söz konusu azami oranlara Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi dahil değildir.

Aşağıdaki tabloda yer alan komisyon oranları ilgili dönemler için geçerli olan azami oranlar olup, tespit edilecek komisyon oranları rekabetçi piyasa şartları ve bankalar ile üye işyerleri arasındaki iş ilişkisi çerçevesinde serbestçe belirlenebilecektir.

 

Geçerlilik Dönemi

Referans Oran (%)

Taksitsiz (Peşin) İşlemler için Azami Komisyon Oranı (%)

Taksitli İşlemlerde Her İlave Taksit için Azami Artış Oranı (%)

01/10/2020- 31/10/2020

0,91 1,36 0,680
01/09/2020- 30/09/2020 0,75 1,20

0,600

01/08/2020- 31/08/2020

0,64 1,09 0,545

01/07/2020- 31/07/2020

0,64 1,09 0,545

01/06/2020- 30/06/2020

0,68 1,13 0,565

01/05/2020- 31/05/2020

0,79 1,24 0,620

01/04/2020- 30/04/2020

0,79 1,24 0,620

01/03/2020- 31/03/2020

0,78

1,23

0,615