Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrudan raporlama verileri 
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Veriler 19 Ağustos 2021 tarihli yayınla birlikte revize edilmiştir.

Revizyon çalışması hakkında detaylı teknik bilgiye Ekonomi Notları ve Merkezin Güncesi üzerinden erişilebilmektedir.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri - Mayıs 2024

 • Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %3,6 oranında artışla 182,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %11,6 oranında artarak 76,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %0,1 oranında artarak 61,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %32,5 oranında artarak 16,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %6,8 oranında azalarak 18,6 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %0,9 oranında azalışla 20,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %35,6 oranında artışla 20,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %0,4 oranında artarak 54,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre %13,7 oranında artarak 39,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %3,4 oranında artarak 98,6 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %4,9 oranında artarak 100,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %1,4 oranında azalarak 77,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Mayıs sonu itibarıyla 4,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 225 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2024 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %49,5’i ABD doları, %21,8’i Euro, %13,5’i TL ve %15,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 • 2024 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 235,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 22,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22,2, Merkez Bankası’nın %19,0,  özel sektörün ise %58,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Veri (Tablolar) - Mayıs 2024

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar