Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Ocak 2020

  • Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 189,8 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 8,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 850 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 210 milyon ABD doları artışla 27,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 681 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 6 milyon ABD doları azalarak 7,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 786 milyon ABD doları azalışla 5,4 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 101 milyon ABD doları azalışla 1,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,8 milyar ABD doları azalarak 125,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,0 milyar ABD doları azalarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun % 61,7'sinin ABD doları, % 32,9unun Euro, %3,7sinin Türk lirası ve % 1,7sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %44,9unun ABD doları, %32,0ının Euro, %22,4ünün Türk lirası ve % 0,7sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 189,8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 46,1ini finansal kuruluşların, % 53,9unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,4 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun % 77,9unu finansal kuruluşların, % 22,1ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

 

Veri (Tablolar) - Ocak 2020

Metaveri

Revizyon Politikası