Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi İstatistikleri ise, IMF'nin 2009 yılında yayımladığı sözü edilen el kitabı temel alınarak toplanmakta ve her ay düzenli olarak yayınlanmakta.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Ödemeler Dengesi Gelişmeleri - Mart 2023

Cari İşlemler Hesabı

 • Mart ayında cari işlemler hesabı 4.484 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.372 milyon ABD doları fazla vermiştir.
 • Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.298 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.088 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.067 milyon ABD doları olmuştur.
 • Birincil gelir dengesi kalemi 1.354 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

 • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
 • Portföy yatırımları 1.033 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
 • Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 750 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon ABD doları ve 745 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır.
 • Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.442 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
 • Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 147 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 757 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
 • Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon ABD doları ve 7 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise sırasıyla 464 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.
 • Resmi rezervlerde bu ay 264 milyon ABD doları net azalış olmuştur.

Veri (Tablolar) - Mart 2023

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar

Türkiye'nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı'na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama