Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı

Paylaş
Yazdır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden çıkarılan Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Bankamız tarafından döviz reeskont kredisi kullandırılmaktadır.

Reeskont kredileri senette belirtilen döviz tutarının, kredinin kullandırıldığı tarihte ilan edilen kurdan Türk lirası karşılığının bankalar aracılığıyla firmalara ödenmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Kredilerin vadesinde geri ödemesi ise döviz olarak gerçekleştiğinden Bankamız döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

Bu bölümdeki tablo, reeskont kredilerinin 2009 yılı Ocak ayından itibaren Bankamız döviz rezervlerine katkısını göstermekte olup, tablodaki son yılın geri kalan aylarına ilişkin geçici veriler haftalık olarak güncellenecektir.

Reeskont Kredilerinin Döviz Rezervlerine Katkısı