BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

BIS-Yerel Bankacılık İstatistikleri ise; Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan Uluslararası Ödemeler Bankasının (Bank for International Settlements-BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar paralelinde, Merkez Bankası tarafından hazırlanır.  

Bankaların yurt dışında yerleşik kişilerden alacakları ve yurt dışında yerleşik kişilere olan yükümlülükleri yanında, yurt içi yerleşiklerle yabancı para cinsinden olan varlık ve yükümlülükleri; bu istatistik grubunun tablolarını oluşturmaktadır. Seçilen ülke ve ülke grupları bazında gösterilen bu verilerde, toplam ve banka dışı kesim ayrımı da sunulmaktadır.

BIS-Konsolide Bankacılık İstatistikleri; 3 aylık dönemlerde, Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışı yerleşiklerden alacaklarını; ülke, vade ve sektör bazında sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Yerli bankaların alacakları, yurt dışı şubelerinin alacaklarını da içerirken; yabancı bankaların alacakları, sadece genel merkezlerinin bulunduğu ülkeden olan borçları içermektedir.

BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri - Eylül 2019

BIS – Yerel Bankacılık İstatistikleri

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 artışla 299 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 1,3 artışla 179,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,6 artışla 338,9 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12 artışla 247,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

BIS – Konsolide Bankacılık İstatistikleri

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 15,9 artışla 38,3 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 22,6 artışla 28,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artışla 25,9 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 12,3 artışla 16,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - BIS Yerel Bankacılık İstatistikleri (2019 III. Çeyrek)

Metaveri - Yerel Bankacılık İstatistikleri

Veri (Tablolar) - BIS Konsolide Bankacılık İstatistikleri (2019 III. Çeyrek)

Metaveri - Konsolide Bankacılık İstatistikleri