Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar İstatistiklerinin amacı; ilgili kuruluşların sektörel bilançoları yardımıyla finansal ve finansal olmayan varlık ve yükümlülüklerinin sektörel dağılımını ortaya koymak, ekonomik karar alıcılar ve diğer veri kullanıcıları için uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir, güvenilir, kaliteli istatistikler üretmektir.

Bu tablolarda; Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları, Finansal Aracılar ve Finansal Yardımcılara ait sektörel bilançolar ile Banka Dışı Finansal Kuruluşlar için toplam sektörel bilanço yer almaktadır.

Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Sektörel Bilançosu

Sigorta Şirketleri ve Emeklilik Fonları Sektörel Bilançosu

Finansal Aracılar Sektörel Bilançosu

Finansal Yardımcılar Sektörel Bilançosu

Metaveri

Revizyon Politikası