Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları

Paylaş
Yazdır

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Aşağıdaki tabloda yer alan faiz oranları ilgili dönemler için geçerli olan azami oranlar olup, bankalar söz konusu oranları aşmamak koşuluyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirlemektedir.

 

Geçerlilik Tarihi

 

Referans Oran

(%)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Akdi Faiz Oranı (%)

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Gecikme Faiz Oranı (%)

Türk Lirası

Yabancı Para

Türk Lirası

Yabancı Para

1/3/2023

0,81

1,36

1,09

1,66

1,39

1/2/2023

0,81

1,36

1,09

1,66

1,39

1/1/2023

0,81

1,36

1,09

1,66

1,39

1/12/2022

0,81

1,36

1,09

1,66

1,39

1/11/2022

0,95

1,50

1,20

1,80

1,50

1/10/2022

1,08

1,63

1,30

1,93

1,60

1/9/2022

1,18

1,73

1,38

2,03

1,68

1/8/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/7/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/6/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/5/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/4/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/3/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/2/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/1/2022

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/12/2021

1,25

1,80

1,44

2,10

1,74

1/11/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/10/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/9/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/8/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/7/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/6/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/5/2021

1,43

1,98

1,58

2,28

1,88

1/4/2021

1,34

1,89

1,51

2,19

1,81

1/3/2021

1,34

1,89

1,51

2,19

1,81

1/2/2021

1,34

1,89

1,51

2,19

1,81

1/1/2021

1,24

1,79

1,43

2,09

1,73

1/12/2020

1,04

1,59

1,27

1,89

1,57

1/11/2020

0,91

1,46

1,17

1,76

1,47

 

 

 

 

 

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 2020/16 Sayılı Tebliğ

01.11.2020 Öncesinde Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanan Azami Faiz Oranları