Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayımlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Veriler 19 Ağustos 2021 tarihli yayınla birlikte revize edilmiştir.

Revizyon çalışması hakkında detaylı teknik bilgiye Ekonomi Notları ve Merkezin Güncesi üzerinden erişilebilmektedir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri - Kasım 2022

  • 2022 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre % 4,9 oranında artışla 302,4 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 4,3 oranında artışla 567,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -255,8 milyar ABD doları iken 2022 Kasım sonunda -265,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre % 10,1 oranında artışla 122,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 1,5 oranında azalışla 119,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 5,7 oranında azalışla 48,6 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre % 8,6 oranında artışla 153,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre % 5,6 oranında azalışla 91,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre % 43,3 oranında artışla 26,4 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 65,2 oranında azalışla 1,2 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 10,6 azalışla 40,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre % 5,4 oranında artarak 322,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre % 19,0 oranında artarak 41,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 30,5 oranında artarak 12,7 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 11,0 oranında azalarak 58,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 2,2 oranında artarak 99,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Kasım 2022

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar