Aylık Para ve Banka İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Aylık Para ve Banka İstatistikleri; Merkez Bankası ve diğer bankaların para, mevduat ve diğer parasal yükümlülüklerini, bu kurumlar tarafından verilen kredileri ve yurt dışı ile olan pozisyonlarını gösteren stok bir veri topluluğudur.

Bu istatistiki tablolarda, Merkez Bankası ve bankalara ait aşağıdaki veriler yer alır:

Özgün bilançolar

Sektörel bilançolar

Vade, tür ve sektör detayında; mevduat, kredi ve menkul kıymet kalemleri

Parasal durum ve para arzı büyüklükleri

28 Haziran 2019 itibarıyla, Aylık Para ve Banka İstatistikleri tabloları daha sade ve diğer ülke verileri ile karşılaştırılabilir bir sunuma getirmek amacıyla, güncellenmiştir.
Yapılan düzenlemeleri “Uygulama Değişiklikleri” başlığı altında bulabilirsiniz.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Parasal Gelişmeler - Nisan 2024

Veri (Tablolar) - Nisan 2024

Kurumsal Sektör Listesi

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar